SmsTub.CoM
Sms Category
Copy SMS Here
Aaj ladko ki saamt aai h,
Kyo ki muni or sila bhi
Rakhi lekar bhai bhnane ki hod lgai H.